Това е аварийната страница на радио FoxBG

Радио FoxBG набира водещи. Изискваме от вас, да имате 2 часа на ден за водене, сериозно и отговорно отношение спрямо радиото, екипа и слушателите, умение за работа в екип. Желаещите да пишат в чата.